Preskočiť na obsah

NÁŠ ZÁVÄZOK

Yves Salomon si je vedomý problémov, ktoré sú dnes v móde v stávke, a preto vo výrobnom procese uprednostňuje vysledovateľnosť, ako aj environmentálny prístup.

PACT O ZDROJOCH

Pokiaľ ide o kúsky vyrobené z kožušiny, Yves Salomon sa v januári 2020 zaviazal:1. ZNÍŽIŤ produkciu kožušiny zvierat drasticky


2. OPÄTOVNÉ POUŽITIE existujúce kožušiny


3. RECYKLUJTE alebo upcyklovať


4. DOSIAHNUŤ úplná transparentnosť výroby zvieracích kožušín


5. BOJKOT kožušinové farmy, ktoré nespĺňajú predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat


6. PRISPIEŤ na ochranu ohrozených druhov


7. POSILŇUJTE naša práca s miestnymi komunitami, pre ktoré je kožušina životne dôležitým zdrojom príjmu


8. ZAISTITE že každá kožušina vyrobená v rámci Paktu o zdrojoch spĺňa najprísnejšie sociálne a environmentálne predpisy